ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเต็กเส็ง

TIA TECK SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001529
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2497 พ.ศ. (69 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
23/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 496,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 689-691 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ