ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001405
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2497 พ.ศ. (69 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
30/10/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 288 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว