ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ชัยยนต์

S. CHAI YONT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001154
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2497 พ.ศ. (69 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
23/7/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 65 ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25921 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ