ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮวดวิทยุโทรทัศน์

HUA HUAT RADIO & TELEVISION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001138
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2497 พ.ศ. (69 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
5/7/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194 ถนนเจริญกรุง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน