ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเต็กเฮงจั่น

LIM TECK HENG CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001081
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2497 พ.ศ. (70 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
2/6/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,650,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 1496-1498 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย