ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธรรมราช

SRI TAMARAJ TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001049
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2497 พ.ศ. (69 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/5/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 34 ถนนศรีธรรมาธิราช แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ