ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยโชค

AMNUAY CHOKE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001022
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2497 พ.ศ. (70 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/5/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง เลขที่ 6 ถนนวงเวียนใหญ่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต