ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินศิริ

SINCERE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000956
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2497 พ.ศ. (70 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
2/4/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3 ถนนสุรวงศ์ (ซอยประชุม) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง