ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดเซ้าท์เอเซีย

UNITED SOUTH ASIA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000841
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 3 ตรอกสาระพัดช่าง ถนนบางขุนพรหม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค