ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญวัฒนา

BOONWATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000760
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
12/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 916 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น