ห้างหุ้นส่วนจำกัด จังจินเซ่งเฮง

TSAN CHIN SENG HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000727
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 332 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ