ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเวชชภัณฑ์

GENERAL PHARMACEUTICAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000646
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2497 พ.ศ. (70 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
23/2/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1455 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์