ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมอารี

EAM AREE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000611
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2497 พ.ศ. (70 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
13/2/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 697-699 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ