ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชะกิจ

DECHAKIJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000565
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2497 พ.ศ. (70 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/2/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 407-409 ถนนยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน