ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญการค้า

CHAREON KARNKAR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000557
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2497 พ.ศ. (70 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/2/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 796/1 ถนนมังกร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง