ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์วัฒนา

VIBOON WATAANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000476
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2497 พ.ศ. (70 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/1/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 189 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16210 การผลิตแผ่นไม้บางและผลิตภัณฑ์ไม้