ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพสถาปัตย์

BANGKOK CONSTRUETION SLTDPART

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000344
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2497 พ.ศ. (69 ปี 7 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
12/11/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1238 ถนนวานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง