ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮเวิดแอนด์วอตสัน

HOWARD & WATSONLIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000298
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2497 พ.ศ. (69 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/9/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 270-272 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน