ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกฮั้วเทรดดิ้ง

HOCK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003234
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1418 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร