ห้างหุ้นส่วนจำกัด การค้ากรุงเทพฯ

BANGKOK TRADER CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003196
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
21/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 239 ถนนอัษฎางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ