ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญสิน

CHAI CHARERN SIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003099
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/11/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 481-481/1 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์