ห้างหุ้นส่วนจำกัด อื้อเส่งเชียง

UE SENG CHIENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003064
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/11/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 889 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป