ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร

CHAROEN PON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002947
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
19/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 97 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้