ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจาภรณ์

BEN BHAMA PHON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002904
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
8/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 576-578 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว