ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยฮินหลุง

THAI NINLOONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยฮินหลุง (ID: 0103496002840) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/9/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 92 ถนนเยาวพาณิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103496002840
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/9/2496 พ.ศ.
(70 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
4/9/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง