ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาตราเสือเอ็งอันต๋อง(สาขาสยาม)

ENG AUN TONG (SIAM BRANCH) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002831
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/9/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 373-377 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์