ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยวงศ์ยนตรกิจ

THE SURIWONGSE MOTOR SERVICE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002823
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/9/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/9/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111-113 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง