ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งฮะเฮงฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002793
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/8/2496 พ.ศ. (70 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
29/8/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 4221/1 ถนนตรอกจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล