ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์อเมริกาเทรดดิ้ง

SOUT AMERICA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002742
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/8/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 87 ตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนสาธร แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์