ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มฮงฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002432
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2496 พ.ศ. (71 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
16/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1340/6 ถ.ทรงวาด (ตรอกเซ่งอัน) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว