ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตต์ประเสริฐ์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตต์ประเสริฐ์ (ID: 0103496002386) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/5/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27 ถนน 22 กรกฎา ซอยเจ้ากรม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103496002386
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/5/2496 พ.ศ.
(71 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
4/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง