ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยชัย

TAI CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002301
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/5/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 126 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น