ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุงฮวดจั่น

CHOON HUAT CHAN

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002271
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2496 พ.ศ. (71 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
4/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 408 ถนนเยาวราช (ตรอกตลาดเก่า) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว