ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยอุดมคัมปะนี

SRI THAI UDOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002238
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/4/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 86 ถนนซอยนานา แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว