ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวัฒน์

THAI HENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002173
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2496 พ.ศ. (71 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 100/18 ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง