ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาโกฟา(เจริญเวช)

GOFA DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002092
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ถ.มิตตพันธ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์