ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฯกิจการเรือ

THE BANGKOK STEVEDORAGE & EQUIPMENTS SUPPLY SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001941
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 260 ตรอกตลาดหลวง ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น