ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเริญ

CHAMROEN DISPENSORY LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเริญ (ID: 0103496001843) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/2/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 343 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมโรงพยาบาล มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103496001843
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/2/2496 พ.ศ.
(71 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/2/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
86101 กิจกรรมโรงพยาบาล

บริษัทที่คล้ายคลึง