ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงต่อเรือย่งหงวน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001681
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2496 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
20/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 15 ถนนริมคลองบางหลวง แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 30120 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา