ห้างหุ้นส่วนจำกัด แถมบำรุง

THAM BUM RUNG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001657
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2496 พ.ศ. (71 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
6/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 850 ถนนเยาวราช ตรอกตั้งโต๊ะกัง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว