ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างยินดี

LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001568
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 310-312-314 ถนนซอยเลื่อนฤทธิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ