ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันสไกเยอร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001550
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 68 พหลโยธิน ซอย 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46442 การขายส่งเครื่องหอม