ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮงเหลี่ยงกี่

KIM HONG LIANG KEE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001509
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/11/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/11/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 99 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ