ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่วเตียงอา

LOW THIANG- AH- LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001452
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
22/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 528,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 382 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน