ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรบูรณ์

VORABOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001401
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 99/2 หมู่ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43210 การติดตั้งไฟฟ้า