ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำอนันต์

NUM ANANT LIMITED PRTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001355
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
1/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 196 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น