ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงวัฒนา

YONG WATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001321
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
21/9/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77/16 ถ.กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม