ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอันเหน่ง

THAI UN NENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001312
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2496 พ.ศ. (70 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
21/9/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16/3 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ