ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานศิลป์ไทย

SING THAI CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001258
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
31/7/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง ถ. ประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน