ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงพาณิชย์

YUAN YONG TRADING COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001193
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2496 พ.ศ. (70 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/7/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3-7 ตรอกพระยาสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว